Adatédelmi nyilatkozat

Személyes adatnak minősül a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Az online szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók esetében bizonyos adatok rendelkezésére bocsátása szükséges. Csak azon adatok megadása szükséges, és csak olyan mértékben, amelyek az igénybe venni kívánt ügyvédi szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükségesek. 

Az adatkezelés jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A hozzájárulást megadottnak tekintendő, ha az adatbeviteli űrlap alján az adattárolásra vonatkozó figyelemfelhívás mellett elhelyezett küldés gombra kattint. A megadott személyes adatokat az Ön kifejezett és előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül senkinek nem továbbítom, és nem hozom nyilvánosságra, kivéve, ha erre jogszabály kötelez. Az adatok ügyvédi titoktartás körébe tartoznak, és az ezzel kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítéséről minden rendelkezésére álló, törvényes eszközzel gondoskodom.

Kötelezem magam arra, hogy a tudomásomra jutott, a szolgáltatást igénybe vevőre vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt szigorúan bizalmasan kezelem, és azokat kizárólag ügyvédi szolgáltatásaim teljesítéséhez használom fel. 

Gondoskodom arról, hogy az ügyvédi szolgáltatások kapcsán megszerzett adatok kezelése és feldolgozása mindenkor megfeleljen a hatályos jogszabályoknak. 

Adatvédelmi felelős: Dr. Lak Edit, telefon: +36306554858, e-mail: lakedit@lakedit.hu